PL SK

Kontakt

Ústredňa

European Parcel Service s.r.o.

Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: customerservice@eps24.sk

 

Spoločnos» zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel (section): Sro  Vloľka č.: 72040/B

DPH: SK2022931999 DIČ:2022931999 ICO: 45308594

© European Parcel Service s.r.o. 2008 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
European Parcel Service s.r.o. Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Adres wydrukowanej strony: http://eps24.eu/sk/kontakt.htmlWydrukowano dnia 19-09-2020© EPS European Parcel Service 2008 - 2020